Diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn...

Inkomensbeheer

Onder inkomensbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.