top of page

Onze diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet goed meer in staat zijn hun financiële belangen te behartigen.

Inkomensbeheer

Onder inkomensbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met budgetcoaching.

bottom of page