top of page
Over beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare personen te beschermen tegen misbruik of bij grote financiële problemen zoals problematische schulden.

Op verzoek van de cliënt benoemt de kantonrechter de beschermingsbewindvoerder die vervolgens de financiële zaken voor en samen met de cliënt behartigt.

Wat zijn de gevolgen?

 In de aanvraag voor beschermingsbewind wordt aangegeven welke goederen (lees: geld en bezittingen zoals spaargeld, inkomen, woning) van iemand beheerd gaan worden.

De kantonrechter stelt deze goederen onder bewind. Dit betekent dat de cliënt niet meer als enige over zijn geld en bezittingen mag beslissen. 

De cliënt mag contracten afsluiten of aankopen op afbetaling doen maar de beslissingen moeten samen met de beschermingsbewindvoerder worden genomen. Bij een verschil van mening beslist de kantonrechter.

De cliënt mag wel zelf een testament maken, stemmen, trouwen of beslissen over medische behandelingen. De beschermingsbewindvoerder gaat namelijk niet over deze persoonlijke zaken. Hij beperkt zich tot financiële zaken.

 

De cliënt is dus handelingsbevoegd èn handelingsbekwaam maar beschikkingsonbevoegd.    

Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

bottom of page