Beschermingsbewind

 

Wat is beschermingsbewind?

 Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare personen te beschermen tegen misbruik of bij grote financiële problemen zoals problematische schulden.

 

Inkomensbeheer

 

Wat is inkomensbeheer?

 

Onder inkomensbeheer (ook wel: budgetbeheer) wordt verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen of daar moeite mee hebben kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt.

Budget Safe is zo’n organisatie. 

Budget Safe is lid van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers

CONTACT

Budget Safe

Postbus 344
4000 AH  Tiel

Tel.: 0344 - 845 603

Telefonisch spreekuur cliënten:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

09.00 - 13.00 uur  
09.00 - 13.00 uur

geen spreekuur  

09.00 - 13.00 uur

09.00 - 13.00 uur  

 

© 2020 BudgetSafe.nl

Website realisatie iMDH.nl