top of page
Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

 Beschermingsbewind is een (financiële) maatregel voor meerderjarigen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare personen te beschermen tegen misbruik of bij grote financiële problemen zoals problematische schulden.

Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?

 

Onder inkomensbeheer (ook wel: budgetbeheer) wordt verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd.

Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen of daar moeite mee hebben kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt.

Budget Safe is zo’n organisatie. 

Contact

Postbus 344
4000 AH  Tiel
Tel.: 0344 - 845 603

info@budgetsafe.nl

Telefonisch spreekuur cliënten:

Maandag:       09:00 - 12:00 uur

Dinsdag:         09:00 - 12:00 uur

Woensdag:     geen spreekuur

Donderdag:   09:00 - 12:00 uur

Vrijdag:           09:00 - 12:00 uur

Contactformulier
Cliënten login op 2Look klik hier
Budget Safe is aangesloten bij en lid van:
Horus-1.png
fti (1).jpg
contact
bottom of page